TXTO Editorial naix com un plantejament que vol mirar cap al futur. Un segell editorial que surgix de la il·lusió pero oferir nous servicis. Per què el temps no es pare i per avançar sempre cap avant.

TXTO Editorial oferix un servici integral que s’ocupa de totes les fases de la concepció d’un obra, d’un llibre: des de la seua escriptura fins a la presentació en públic. Des de la planificació consensuada amb cada client, el pressupost pormenoritzat i concret de cada treball i aporta també, les millors condicions i les millors vies per a la seua comercialització.

Una nova forma, molt particular, de recopilar i plasmar sobre el paper totes aquelles idees, proyectes o històries que hem guardat a la memòria o al caixò.

Perquè TXTO Editorial està obert a tots, no sols a empreses i institucions, sino a tot aquella persona o associació que puga tindre la curiositat o la necesitat de recuperar i mostrar les seues memòries o plasmar les seues activitats.

Sense problemes de tirades, sense raros formulismes ni complicacions burocràtiques.

A la mida de cadascú.

I que ningú pense que volem fer-se els valens. Ni pensar-ho. Tan sols es tracta de mirar cap avant i intentar mantindre la nostra feina oferint al nostre entorn la experiència de més de 35 anys d’activitat.

I també, per què no, perque creem en les possibilitats de la nostra ciutat, de la nostra comarca i no volem conformar-nos a seguir aceptant discursos negatius i catastrófics.

Perquè TXTO Editorial està conformada per un equip humá desgranat de les empreses Crea2 Estudios y Proyectos de Comunicación que treballen tots els dies, com sol dir-se, a peu del carrer.

Un equip que coneix a la gent i sap quines són les seues actituts i les seues intencions, les seues mancances i les seues virtuts..

Com solem dir. Anem a per totes. Les que pugam agafar o no, això ja el temps ho dirá